Εκπαιδευτικά Προγράμματα

navsosivio

 

Τα τμήματα της σχολής Ναυαγοσωστικής Action Club Hellas είναι:

 

Τμήμα επαγγελματία Ναυαγοσώστη Θάλασσας & Πισίνας (95 ώρες εκπαίδευσης).

Τμήμα Ναυαγοσώστη πισίνας (40 ώρες εκπαίδευσης).

Τμήμα επόπτη ασφαλείας (25 ώρες εκπαίδευσης).

Τμήμα αρχηγού Ναυαγοσωστών (20 ώρες εκπαίδευσης).

 

Τα μαθήματα της σχολής γίνονται με σύγχρονο εξοπλισμό από πιστοποιημένους και έμπειρους εκπαιδευτές.

 

Εξετάσεις για άδεια ναυαγοσώστη

 

Η εκπαίδευση χωρίζεται σε 3 κύκλους θεωρητικών και πρακτικών θεματικών ενοτήτων και περιλαμβάνει επιγραμματικά εκπαίδευση σε:

 

  • πρώτες βοήθειες και χρήση απινιδωτή,
  • κανόνες ασφαλείας,
  • αιτίες ατυχημάτων & κίνδυνοι στο νερό,
  • διάσωση με εξοπλισμό ή άνευ εξοπλισμού,
  • καθήκοντα και ψυχολογία ναυαγοσωστών,
  • νομοθεσία και άλλες χρήσιμες δεξιότητες.