Σχολή KAYAK

kayak 1Κατέβα τα αφρισμένα ποτάμια, ανακαλύπτωντας τοπία μαγικά και άγνωστα, ζήσε την εμπειρία που ικανοποιεί και τους πιο απαιτητικούς.

Χώροι και τοποθεσίες εξάσκησης: στον Εύηνο και σε επιλεγμένα ποτάμια της Ελλάδας.

Εξοπλισμός: o εξοπλισμός παρέχεται από τη σχολή στον μαθητευόμενο.

Διάρκεια: Η σχολή διαρκεί 6 μέρες. Γίνονται και μαθηματα γνωριμίας δύο ημερών χωρίς να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη σχολή, όπως επίσης και ιδιαίτερα μαθήματα. Η σχολή μπορεί να ολοκληρωθεί και τμηματικά σε τρία διήμερα.